Slovensky Magyarul

Cenník


  1. Sme najlacnejší. Preto si môžeme dovoliť aj to, že ak nám predložíte najnižšiu cenu fúkanej celulózovej izolácie na slovenskom trhu, my Vám poskytneme ešte nižšiu cenu.
  2. Pre tých, ktorí si myslia, že lacné nie je dobré, tak takémuto zákazníkovi urobíme cenu vyššiu, aby bol spokojný :)
  3. Ak nám zadáte presné údaje, vieme Vám vypočítať aj presnú cenu. V takomto prípade osobná obhliadka objektu nie je potrebná.
  4. Keď je obhliadka objektu potrebná, snažíme sa ju vykonať v čo najkratšom čase podľa dohody s majiteľom. V tomto prípade cenovú kalkuláciu robíme priamo na mieste.
    Obhliadka a cenová ponuka je bezplatná a nezáväzná.
  5. Cena predstavuje cenu za spotrebovaný materiál. Táto technológia je bezodpadová, t. zn. žiadne zbytočné náklady na materiál, ktorý sa nespotrebuje. Plocha je zateplená súvisle bez akýchkoľvek medzier a tým nedochádza k žiadnym zbytočným stratám.

MOTTO:


Je lepšie mať prácu každý deň s menším ziskom, ako párkrát do mesiaca nájsť zákazníka, ktorému na cene nezáleží.
(VIAC PRÁCE = VÄČŠIA REKLAMA)


Cenník
cm € / m2
trámový strop 10 4,50 €
štukatorový strop) 15 6,75 €
17 7,65 €
18 8,10 €
20 9 €
22 9,90 €
voľné fúkanie nad 20 7,35 €
SDK alebo 25 9,38 €
železobetnový 30 12,05 €
strop vodorovne 35 14,70 €
40 17,40 €
šikminy do 45° 10 4,50 €
15 6,75 €
16 7,20 €
17 7,65 €
18 8,10 €
20 9 €
24 11,51 €
30 14,41 €
šikminy nad 45° 10 6,30 €
a zvislé steny 16 10,10 €
20 12,60 €
25 15,75 €
30 18,92 €

Cena za aplikačné otvory pri jednotlivých spôsoboch aplikácie napr.štukatorový strop sa dohodne pri obhliadke.


Vypočítajte si návratnosť pri zateplení podľa tabulky:


Rady Výmena (zeteplenie) úniky tepla
obvodný plášť 5 000 € 25 %
okná 6000 € 35 %
strop 1 000 € 40%

Zateplenie stropu síce nikdo nevidí tak ako výmenu okien alebo zateplenie fasády,ale vy ho ucítite a to je to hlavné! Zateplenie musí slúžiť Vám a nie okoliu.
Návratnosť pri zateplení celulozovou izol.je 2-3 roky,podľa spôsobu aplikácie.
Nižšie ceny neznamenajú nižšiu kvalitu izolačného materiálu ani vykonaných prác,pri záruke 20 rokov ktorú dávame by sme si to nemohli dovoliť.
Ceny znižujeme aby sme mali prácu(prečo klamať),čím lacnejšie Vám vieme budovu zatepliť,tým rýchlejšie sa Vám vrátia náklady späť.